За записване на час:
За лечение със зъбни импланти
д-р Станчо Станчев – 0885 663314
За други дентални услуги
д-р Каролина Иванова –
0884 011727
Договор с НЗОК
1. Преглед, консултация и план за лечение – 50лв.
2. Панорамна рентгенова снимка (ОПГ) – 30лв.
3. Компютърна томография на една челюст (3D скенер) – 120лв.
4. Компютърна томография на две челюсти (3D скенер) – 160лв.
5. Лечение на еднокоренов зъб –
150 лв.
6. Лечение на многокоренов зъб – 200 лв.
7. Фотополимерна пломба – 7
0 – 100 лв.
8. Щифтово изграждане – 150 лв.
9. Почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране на зъбите – 70 – 100 лв.
10. Изваждане на постоянен зъб – 70 – 100 лв.
11. Инцизия на абсцес – 50 лв.
12. Временна корона от PMMA до 1г. – 100 лв.
13. Временна корона от PMMA до 3г. – 150 лв.
14. Сваляне на корона – 50 лв.
15. Залепване на разлепена корона – 50 лв.
16. Корона от G CAM графен – 300 лв.
17. Корона от BioHpp с G CAM – 400 лв.
18. Циркониева корона – 400 лв.
19. Дигитална снемаема протеза – 500 лв.
20. Шиниране на имплант – 100 лв.
21. Поставяне на зъбен имплант MONOIMPLANT (Швейцария) – 600 лв.