За повече информация за съвместна работа
e-mail – si.dent@abv.bg
тел.0885 663314