Зъбни импланти за незабавно натоварване

Безплатен преглед, консултация и план на лечение

В Дентален център СИ-Дент се поставят импланти за незабавно натоварване на швейцарската имплантна системаIHDEDENTAL. Виж тук При нас се извършва лечение, при което се възстановяват цели челюсти изцяло върху зъбни импланти. Подходящи за такова лечение са пациенти с тотално обеззъбени челюсти или с пародонтални проблеми и разклатени зъби, които подлежат на изваждане. Една челюст може да бъде възстановена с 6, 8 или 10 импланта. Срокът на цялото лечение е с продължителност до една седмица. Цената на лечението със зъбни импланти зависи от броя на имплантите и зъбите от протезната конструкция и се определя по време на прегледа и консултацията. За консултация може да направите запитване, като изпратите панорамна снимка на e-mail. Протезните конструкции върху имплантите се изработват по системата Visio.lign. Това е универсална система за безметално протезиране на немската фирма Bredent. Виж тук По тази система се изработват комбинирани конструкции от BioHPP и естетични композитни материали. Предимството при този вид мостови конструкции е, че при отдръпване на венците празните пространства могат да бъдат запълвани с естетичен розов фотополимер директно в устата, без да се налага подмяна на цялата конструкция. BioHPP е полимер, подсилен с керамика, което подобрява механичните му качества. Този материал се използва като основа при изработването на комбинирани конструкции с композитни материали. Механичните качества и износоустойчивостта на конструкциите са най-близки до тези на естествените зъби.

При нас се извършва възстановяване на цели челюсти с компресивни зъбни импланти.

Д-р Станчо Станчев завършва дентална медицина в Медицинския университет в гр. Пловдив през 1998г. Същата година започва работа в стоматологичната поликлиника в гр. Велики Преслав. Две години по-късно открива частна дентална практика в гр. Велики Преслав. Участва в редица дентални симпозиуми и конгреси в България и в чужбина. През 2009г. открива дентална практика в гр. Варна, а през 2017г. и в гр. София. Към настоящия момент работи във Варна и в София. Завършва пълния курс на обучение с импланти за незабавно натоварване на швейцарската имплантна система IHDEDENTAL и придобива квалификацията CLINICAL MASTER OF IMMEDIATE LOADING. Основната дейност с която се занимава е възстановяване на цели челюсти изцяло върху зъбни импланти.

0

Зъбните импланти заместват липсващите зъби, като се поставят в костта на тяхното място. Най-често използваните и успешни импланти днес са винтовите титанови импланти. Имплантите от системата IHDEDENAL са изработени от високоустойчива на фрактуриране, биосъвместима титанова сплав. Покрити са с иновативна за денталната имплантология защита, която ги прави изключително устойчиви срещу бактериални инфекции. При имплантите за незабавно натоварване поставянето на зъбния имплант може да се извършва както на местата на отдавна извадени зъби, така и непосредствено след тяхното изваждане. При тези импланти протезната конструкция се поставя веднага след като бъде изработена, без да е необходимо да се изчаква няколко месеца за остеоинтеграция. Методът на поставянето им е по-малко травматичен, тъй като се извършва през венеца, без да се прави разрез. Имплантите за незабавно натоварване са подходящи при пациенти с пародонтални заболявания, при пушачи и при пациенти с намален обем на костта и с напълно обеззъбени челюсти.

Етапи на лечението

1. Преглед и консултация
Прегледът и консултацията се извършват след предварително записан час по телефона – 0885 663 314. За прегледа и консултацията са необходими предварително направени от пациента панорамна снимка и компютърна томография на плака. 
Панорамната снимка и компютърната томография се правят на адрес:
гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ 27, кабинет 105, тел.: 0887 836 806

http://rosident.com/

гр. София, ул. „Странджа“ 52, тел.: 0889 267 567

http://www.orbident.bg/

2. Поставяне на имплантите
В зависимост от броя на имплантите, те могат да бъдат поставени в едно или две посещения. Поставянето се извършва с местна упойка през венеца, без да се правят разрези. Ако има налични зъби за изваждане, те се изваждат и на техните места веднага се поставят импланти. Следва изпиляване на имплантите и вземане на отпечатък за протезната конструкция.
3. Поставяне на протезната конструкция
След като бъде изработена, протезната конструкция се изпробва, ако е необходимо се правят корекции и се залепва върху имплантите.

Awarded by
WhatClinic.com